Świadczymy usługi w następującym zakresie:

  • regeneracja zużytych obciągaczy diamentowych jednoziarnistych oraz obciągaczy diamentowych szlifowanych,
  • regeneracja, poprzez szlifowanie, narzędzi  z diamentów monokrystalicznych typu pisaki, nożę tokarskie itp.
  • modernizacja i regeneracja koronek wiertniczych do wierceń geologicznych, wierteł i frezów poprzez zastąpienie zużytych elementów ściernych diamentowych lub z węglików spiekanych elementami ze spieków diamentowo-metalowych

Regeneracja- obciągacz diamentowy jednoziarnisty

Obciągacze diamentowe mogą zostać poddane procesowi regeneracji, który znacznie wydłuży czas pracy narzędzia oraz poprawi

jego właściwości skrawne. Prawidłowo użytkowane obciągacze naszej produkcji kwalifikują się do regeneracji od 3 do 8 razy.

Wpływa to na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji narzędzia.

Proces regeneracji może zostać przeprowadzony na dwa sposoby:

1) Poddanie diamentu procesowi szlifowania podczas którego uzyskiwany jest

ostry wierzchołek pracujący.

2) Wylutowanie oraz obrócenie i ponowne wlutowanie diamentu kolejnym

wierzchołkiem pracującym spełniającym określone kryteria.

Obciągacze które nie kwalifikują się do regeneracji odsyłane są wraz z

protokołem złomowania oraz z dołączonym złomem diamentowym i stalowym.